Na jakie parametry zwracać uwagę, gdy wybieramy okna?

Na jakie parametry zwracać uwagę, gdy wybieramy okna? Najważniejsza jest odporność na włamanie, energooszczędność oraz izolacyjność akustyczna.

Bezpieczne okna

W ofercie producentów znajdziecie Państwo zabezpieczenia różnego rodzaju. Bezpieczne okna mogą mieć między innymi klamki z kluczykiem, które będą blokować ewentualne otwarcie okna oraz wzmocnione elementy okuć. Specjalne oszklenie zmniejsza również ryzyko włamania do domu.

Stopień zabezpieczenia przeciwwłamaniowego są określane przez trzy klasy odporności RC (resistance classes). Najniższa to RC1N, a najwyższa RC3.

Okna energooszczędne

Współczynnik przenika ciepła, czyli Uw jest najważniejszym parametrem, który określa energooszczędność okna. Współczynnik Uw informuje nas, ile ciepła przepływa przez 1 metr kwadratowy okna, gdy różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku wynosi 1 K. Im mniej ciepła ucieka, tym lepsze okno, więc im niższy współczynnik Uw, tym lepiej dla nas.

Dla porównania – okna jednoszybowe starej generacji miały Uw około 5,8 W/m2K. Natomiast współczynnik Uw w nowoczesnych oknach wynosi poniżej 1 W/m2K.

Okna ciche

Izolacyjność okien jest określana przez współczynnik Rw. Im wartość jest większa, tym lepiej okno tłumi hałasy. Dla przykładu –  w budynku przy ruchliwej drodze okna powinny mieć Rw od 40, a nawet do 45 dB. Standardowe okna mają około 32-35 dB.

Oznaczenie CE

Każde okno powinno mieć europejski znak zgodności CE. Co oznacza? To deklaracja producenta, która stwierdza zgodność własności fizycznych i mechanicznych okna z obowiązującymi normami.